Vyberte stránku

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Association of Art Critics and Theoreticians
Česká sekce AICA / Czech Section of AICA
Galerie kritiků / Gallery of Art Critics

Vás srdečně zvou na vyhlášení vítězů soutěže 16. Ceny kritiky za mladou malbu 2023 a zahájení Výstavy finalistů v úterý 7. února od 18 hodin do Galerie kritiků, s tematickým zadáním na krajinomalbu s výrazovými přesahy pro umělce do 30 let

 Invite you cordially to the announcement of the winners of the competition 16. Prize of Art Critics for Young Painting 2023 and the opening of the Exhibition of Finalists on Tuesday, February 7th, PM 6:00 to the Gallery of Art Critics, with the assignment of lanscape painting with expanded expression for artists until 30 years aged

Vnější a vnitřní krajina / The Outer and Inner Landscape

Finalisté / Finalists: Patrik Adamec, Markéta Bábková, Michaela Červená,
Oskar Hořánek, Adam Rada, Karolína Šrámková, Karolína Šulcová

Porota / Jury: Václav Hájek (předseda / chairman), Jan Gemrot, Tereza Nováková, Vojtěch Horálek, za pořadatele (for organizers) Linda K. Sedláková
a Vlasta Čiháková Noshiro

výstava potrvá do 5. března 2023, denně od 13 do 18 hodin s výjimkou pondělí
/ the exhibition will last until March 5th, 2023, daily PM 1:00 – 6:00 except of Monday
Galerie kritiků, Palác Adria 1. p., Jungmannova 31/36, 11000 Praha 1
Pořadatelé děkují za záštitu a finanční podporu Ministerstvu kultury ČR, Státnímu fondu kultury ČR,
Hlavnímu městu Praha, Českým centrům, za spolupráci společnosti Gema Art a všem mediálním partnerům
/ The organizers are grateful for the auspices and finnancial support to the Ministry of Culture of the Czech
Republic, the State Fond of Culture of the Czech Republic, City of Prague, the Czech Centres, then for the
cooperation to the company Gema Art and all media partners
www.galeriekritiku.cz

 

Václav Buchtelík | Markéta Bábková | Jakub Choma | Barbara Hainz | Tomáš Jusko Kocka | Paul Leitner | Michal Machciník | Lucie Michnová | Michal Mráz | Kvet Nguyen | Mara Novak | Mišo Ormoš / Prezident Lourajder | Rastislav Podhorský | Alex Selmeci | Veronika Suschnig | Malte Zander | Natália Šimonová |

SKÚTER V

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

19.05.2022 – 24.07.2022

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

SKÚTER/SCOOTER V – akcia mladého umenia Trnava 2022 je periodické medzinárodné podujatie Galérie Jána Koniarka postavené ako reprezentatívna stredoeurópska prehliadka nastupujúcej generácie – tentokrát českých, slovenských a rakúskych umelcov / umelkýň vo veku do 35 rokov. Na výstave sa predstaví sedemnásť oslovených umelcov a umelkýň, ktorí osobitým spôsobom reflektujú súčasný svet – prinášajú pritom celé spektrum prístupov a médií od klasickej maľby, cez fotografiu, objekt, inštaláciu až po digitálny pohyblivý obraz. Osobitný akcent bude kladený na aktuálnu tematiku: intimita, rezistencia, vyčerpanosť, vybydlenosť, prázdnota ahybridnosť súčasnej situácie,kríženia materiálov aD.I.Y „digi / dege“ estetiky (digitálny/degeneračný).

Hlavným zámerom usporiadateľov je vytvoriť periodickú platformu pre prezentáciu súčasného výtvarného jazyka, stimulovať aktuálnu tvorbu mladých a priniesť aj rodovú korektnosť výberu autorov/-riek (rovnaké zastúpenie ženských autoriek vo výslednej zostave). K výstave bude vydaný katalóg v slovenskej a anglickej verzii, prezentujúci zastúpených autorov/-rky. Výstava sa uskutoční vo výstavných priestoroch Koppelovej vily na prvom poschodí (hlavné sály + nové krídlo vily).

Grafický kabinet IV / Markéta Bábková

Koncept: Anežka Chalupová

Light-design: František Fabián

Instalace: Artpartners – Libor & Matyáš Kodymovi

Markéta Bábková (*1993) studovala AVU v Praze v ateliéru Michaela Rittsteina a Josefa Bolfa. Ve své tvorbě, která zahrnuje malbu i grafiku, mapuje své bezprostřední okolí.

V grafickém kabinetě můžeme zhlédnout úzký výběr z několika cyklů její tvorby, grafiky vytvořené linorytem, akvatintou a čárovým leptem. I když jsou jednotlivé série na první pohled oddělitelné, jsou úzce provázané procesem a přístupem autorky k realitě.

Markéta Bábková ráda zkoumá prostor, ve kterém se nachází. Prostor, který chápeme jako základní kategorii živého i neživého. Architektura místa, kde se zrovna nacházíme, a předměty kolem nás nám pomáhají se v jinak bezbřehém světě vyznat. Určují nám mantinely vnímání. Každý prostor má svou časovost a děj. A Markéta Bábková se snaží tento rytmus převézt do statického obrazu svých grafik. V každé sérii vytváří autorka několik verzí, barevným vrstvením zkouší divákovu představivost závislou na kombinaci barev. Díky soutiskům si pohrává s jednotlivými vizuálními zkušenostmi z daného prostředí, tvoří různé kombinace a přináší nové dimenze pohledu. V některých dílech zaznamenává Markéta Bábková i celý sled ohledávání místa najednou, propojuje všechny nuance a výsledek vytváří novou pozměněnou časovost skutečnosti.

Vystavené grafiky odrážejí autorčin zájem o prostor a částečně i o figuru. V Přípravě na svatbu nepatrně mění realitu jinou barevnou kombinací a u série Bez šatů spojuje přísné linie architektury s organičností lidského těla. Vytváří napětí, které zjemňuje téměř neviditelnou barevností zdůrazňující intimní zážitek z daného místa. V dalších cyklech se věnuje hlavně předmětům v místnostech. Grafiky V divadle ukazují změnu skutečnosti vrstvením, v Pokoji nás Markéta Bábková zve do příběhu jednoho na první pohled obyčejného místa, kde se ale díky kombinacím barev a předmětů ocitáme v zdánlivě různých prostředích. Další série Na Klenové a Meziprostory jsou založené na vztahu oka a barvy ve vnímání trojrozměrnosti. Grafiky Markéty Bábkové jsou fenomenologickou hrou pro ni i pro nás diváky, za jakých podmínek a jak se lidské vnímání mění. Jsou procesem zkoumání jak reálného světa, tak možností média.

Získaná ocenění:
  • 2019 Grafika roku 2018: Tisk z výšky (speciální ceny za grafické techniky Cena spol. ISE, a.s.)
  • 2019 Grafika roku 2018: Hlavní cena v kategorii C/B – malý formát studentská práce (Cena IMA s. r. o.)

Nadace Hollar vás srdečně zve na 25. ročník celostátní soutěžní výstavy GRAFIKA ROKU 2018 a 24. ročník CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Vernisáž výstavy – výstavní prostory, 2. patro Předávání cen GR 18 a Ceny Vl. Boudníka – Grégrův sál, 1. patro 03/02/2019 v 18 hodin

Tištěnou pozvánku na slavnostní večer vezměte prosím s sebou.

Výstava se koná 04/02 – 27/02/2019 otevřeno denně 10:00-19:00

Obecní dům v Praze nám. Republiky 5, Praha 1

Jste srdečně zváni!

Speed Art Dating — 4

Středa 9. ledna 2019 v 18:00

Ex Post, Příčná 1, 110 00 Praha

Dnešní doba si žádá moderní nástroje pro efektivní setkávání umělců, teoretiků a sběratelů, ale v neposlední řadě i osobností, které mají potenciál kulturu popularizovat. Speed Art Dating je specifická varianta rychlého rande, zábavné a moderní metody seznamování tváří v tvář. Čtvrtá edice proběhnne 9.1. 2019 od 18 hodin.